Peldvestes pieaugušiem

Nomas cena:

Universal Red ISO

2.00,-EUR / pirmĀ diennaktS. 

1.50,-EUR/katrA nākamĀ diennakts

Peldvestes bērniem

Nomas cena:

Delfin EN395-100N

2.00,-EUR / pirmā diennakts. 

1.50,-EUR / katra nākamā diennakts